X2 Signals Funding |

Tham gia chương trình đối tác tiềm năng với X2 Signal!

Hợp tác với chúng tôi để nhận hoa hồng lên đến 20% cho mỗi khách hàng giới thiệu thành công. Chỉ cần bạn giới thiệu khách hàng mới đến với X2 Signal thì sẽ có cơ hội kiếm được khoản thu nhập khá lớn.

Không giới hạn mức hoa hồng

Hoa hồng 15% cho 50 nhà giao dịch đầu tiên được bạn giới thiệu, 20% cho mỗi nhà giao dịch tiếp theo.

Không giới hạn mức thanh toán hoa hồng tối thiểu

Bạn có thể nhận hoa hồng cho mọi giao dịch mà bạn giới thiệu.
 

Không chậm trễ thanh toán các khoản giao dịch

Yêu cầu thanh toán hoa hồng với số tiền bất kỳ, bất cứ khi nào bạn muốn.