X2 Signals Funding |

Bạn có câu hỏi nào về X2 Signal không?
Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mọi phản hồi từ khách hàng.

Email hỗ trợ

[email protected]

Hiện diện toàn cầu

Việt Nam

Bitexco Financial Tower, Hồ Chí Minh City, Viet Nam

UK

Leadenhall Building 122 Leadenhall Street, City of London, EC3V 4AB, United Kingdom 

DUBAI

Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard – Dubai

MALAYSIA

Marina Bay Financial Centre Tower 2 10 Marina Boulevard