X2 Signals Funding |

Cách tính Pip vàng – Cần bao nhiêu tiền để giao dịch 1 Lot vàng?

Trước khi cùng tìm hiểu về cách tính số Pip vàng và Lot vàng là gì, hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ khái niệm về số Pip và số Lot vàng như ở dưới đây.

  • Pip vàng (Percentage In Point): Đây là đơn vị dùng để đo lường sự biến động của giá vàng so với giá trị của đồng đô la Mỹ. Cụ thể hơn là đo lường sự thay đổi của tỷ giá cặp XAU/USD. Số Pip được quy định là số thập phân thứ nhất trong tỷ giá vàng Forex. Chẳng hạn, tỷ giá vàng trên thị trường hiện đang là 1089,56, thì số Pip vàng chính là số 5.
  • Lot vàng (hay lô vàng): Đây là đơn vị đo lường khối lượng giao dịch khi đặt lệnh với vàng XAU/USD. Theo quy định, ta được biết rằng 1 Lot vàng XAU/USD tương đương với 100 Ounces – 1 Lot vàng bằng bao nhiêu ounce? (Ounces là đơn vị đo khối lượng vàng theo tiêu chuẩn quốc tế).

Cách tính Pip của vàng

Lập luận về cách tính Pip vàng:

Để tính Pip vàng trong các giao dịch ngoại hối, nhà đầu tư cần nắm được tỷ giá hiện tại giữa giá vàng Forex và giá trị đồng USD. Theo đó, ta có lập luận như sau: 

Giả sử, tỷ giá vàng tính trên đồng USD ở thời điểm hiện tại XAU/ USD là 1874,85. Tỷ giá này có nghĩa là 1 Ounce vàng = 1874,85 USD. Trong trường hợp, tỷ giá cặp XAU/ USD tăng thêm 1 Pip, tỷ giá vàng Forex khi đó sẽ là 1874,95, có nghĩa là 1 Ounce vàng = 1874,95 USD. 

Như vậy, khi tỷ giá XAU/ USD tăng lên 1 pip thì giá vàng tăng lên từ 1874,85 – 1874,95 = 0,1 USD/ Ounce. Từ cách tính Pip vàng đó, ta có thể suy ra mỗi 1 Pip vàng = 0,1 USD.

Công thức tính Pip vàng:

  • PIP = (Thay đổi giá vàng / Tỷ giá hiện tại) x Kích thước lot.

Trong đó:

  • Thay đổi giá vàng là sự khác biệt, khoảng chênh lệch giữa giá vàng hiện tại và giá vàng được xác nhận trước đó tính trên đồng USD.
  • Tỷ giá hiện tại: Các giao dịch với vàng Forex được hiểu mặc định là giao dịch với cặp XAU/USD. Do đó, tỷ giá hiện tại thường là 1/1.
  • Kích thước Lot là số Lot nhà đầu tư đang lựa chọn để thực hiện giao dịch.

Vàng Forex là một trong những công cụ giao dịch nổi bật và luôn nhận được nhiều sự chú ý nhất trên thị trường ngoại hối. Do đó, việc nắm được cách tính Pip vàng và mức lợi nhuận, thua lỗ khi giao dịch vàng là yếu tố quan trọng giúp thực hiện giao dịch thành công!