X2 Signals Funding |

BASF Tăng Mục Tiêu Cắt Giảm Chi Phí Thêm 1 Tỷ EUR

Công ty hóa chất khổng lồ tăng cường thu hẹp quy mô hoạt động tại Đức do nhu cầu sụt giảm và giá năng lượng tăng cao.

Mục tiêu cắt giảm chi phí:

BASF tuyên bố cắt giảm thêm 1 tỷ EUR chi phí tại trụ sở chính Ludwigshafen. Mục tiêu tiết kiệm 2,1 tỷ EUR hàng năm vào năm 2026. Họ đồng thời đã cắt giảm luôn phần chi phí cho cả hai lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất.

Lý do cắt giảm có thể là vì nhu cầu sụt giảm tại Đức, giá năng lượng tăng cao vì xung đột chính trị ở các vùng Nga – Ukraina và Trung Đông. Đồng thời thu nhập bình quân đầu người tại Ludwigshafen yếu đi vào năm ngoái.

Kết quả kinh doanh và dự báo

Về kết quả kinh doanh, doanh thu đã giảm 21% xuống còn 68,9 tỷ EUR. Lợi nhuận trước thuế, lãi, khấu hao vô hình và hữu hình, và các mặt hàng đặc biệt giảm 29% xuống còn 7,7 tỷ EUR. Tuy nhiên các chuyên gia cũng dự kiến phục hồi thu nhập trong năm tài chính hiện tại lên 8,6 tỷ EUR, giá cổ phiếu có chuyển biến tích cực, tăng 11,80% kể từ đầu năm.

BASF đang xây dựng một cơ sở hóa dầu trị giá 10 tỷ EUR tại Quảng Đông và sẽ sử dụng 6,5 tỷ EUR cho các chi phí liên quan đến bất động sản và nhà máy trong năm tới. BASF muốn bán hai công ty liên doanh ở vùng Tân Cương do lo ngại về vi phạm nhân quyền.

Thách thức:

  • Khó khăn trong việc cân bằng hoạt động kinh doanh giữa Trung Quốc và Mỹ.
  • Phát triển cơ sở Ludwigshafen thành cơ sở sản xuất hóa chất có lượng phát thải CO₂ thấp và khả năng sinh lời cao.

Tương lai, BASF tập trung phát triển hoạt động kinh doanh ở những khu vực năng động và hấp dẫn hơn.