X2 Signals Funding |

Cổ phiếu Verizon (VZ): Xu hướng tăng chỉ mới bắt đầu

 • Cổ phiếu Verizon (VZ) đang có xu hướng tăng giá, đồng pha với S&P 500.
 • Xu hướng này có thể tiếp tục do thị trường đã phản ánh đầy đủ rủi ro vào giá cổ phiếu, và triển vọng của công ty đang được cải thiện.
 • Ban giám đốc Verizon vạch ra kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí và giảm nợ, hỗ trợ cho xu hướng tăng giá.
 • Mức cổ tức trên 6% của VZ được xem là an toàn và tiềm năng tăng giá cổ phiếu (không bao gồm cổ tức) có thể trên 20%.
 • VZ được xếp hạng “Nên Mua”.
Trung bình xếp hạng VZ từ Seeking Alpha

Đánh giá ban đầu:

 • Cổ phiếu VZ đã duy trì xu hướng tăng từ đầu năm 2024, bám sát S&P 500.
 • Dữ liệu mới nhất và các yếu tố vĩ mô/ngành thuận lợi cho thấy xu hướng tăng này chỉ mới bắt đầu.
Trung bình hiệu suất từng tháng của VZ từ Seeking Alpha

Lập luận cho xu hướng tăng giá:

 • Thị trường đang cạnh tranh gay gắt về giá do lãi suất và lạm phát tăng.
 • Tuy nhiên, thị trường đã phản ánh rủi ro này vào giá cổ phiếu VZ.
 • VZ tăng giá mạnh trong những tháng gần đây, bất chấp kết quả kinh doanh quý IV/2023 không tốt.
 • Điều này cho thấy thị trường kỳ vọng vào triển vọng tương lai của VZ.
Dữ liệu tài chính quý mới nhất của VZ từ Seeking Alpha

Triển vọng của Verizon:

 • Ban giám đốc VZ dự đoán tốc độ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ không dây sẽ tăng từ 2% lên 3,5% từ năm 2024.
 • EBITDA hợp nhất đã điều chỉnh dự kiến tăng từ 1% đến 3%.
 • EPS đã điều chỉnh dự kiến từ 4,50 USD đến 4,70 USD.
 • Chi phí đầu tư vốn dự kiến giảm xuống 17-17,5 tỷ USD.
 • Dòng tiền tự do (FCF) dự kiến mạnh mẽ và sẽ được sử dụng để giảm nợ.

Kết luận:

 • Xu hướng tăng giá của VZ có thể tiếp tục do triển vọng tương lai của công ty được cải thiện.
 • VZ là một lựa chọn “Nên Mua” cho các nhà đầu tư.